We wszystkich prowadzonych przez Kancelarie sprawach stosowane są zasady dochowania w najdrobniejszych szczegółach szczególnej poufności i tajemnicy transakcji oraz Klienta

Wszelkiego rodzaju rozmowy zarówno telefoniczne, osobiste, wszelkiego rodzaju korespondencja przekazywana pocztą elektroniczną i tradycyjną podlegają szczególnej ochronie. Zasada ta dotyczy wszelkich spraw prowadzonych w imieniu Klienta przez Kancelarię. Ochronie podlegają nie tylko informacja o Kliencie ale także całości sprawy.

Pracownik Kancelarii posiada dostęp wyłącznie do prowadzonych przez siebie spraw i jest zobowiązany do zachowania całkowitej poufności dotyczącej sprawy,
Każdy pracownik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o:

  • o zapoznaniu się z treścią ustawy o ochronie danych osobowych i dokumentów;
  • zobowiązanie do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych i danych objętych tajemnicą bankową,

Dzięki stosowaniu takich procedur możemy zagwarantować, iż wszelkie informacje jakie będą docierały do Klienta lub od Klienta będą w odpowiedni sposób zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych a także w przypadku prowadzenie postępowań windykacyjnych dłużnik ma zagwarantowane bezpieczeństwo swoich danych oraz poszanowanie godności.W tej części prezentować będziemy najnowsze wiadomości z zakresu zainteresowania działalności Kancelarii oraz interpretacje przepisów i ich nowelizacje.

Zapraszamy do współpracy firmy oraz osoby fizyczne zainteresowane obsługą
prawną w zakresie windykacji, prawa pracy, prawa bankowego, cywilnego i
obsługi HR. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.
© Copyright 2012 Kancelaria Prawnicza Michał WiciakAll Rights Reservedmade in quaint.pl