Kancelaria Prawnicza Michała Wiciaka specjalizuje się w kompleksowej obsłudze procesu egzekucji bezpośredniej i ugodowej. Od 2007 roku współpracuje z Kancelariami Warszawskich Komorników.

Kancelaria mając stałą umowę z dwoma warszawskimi Spółdzielniami Mieszkaniowymi oraz z podmiotami prywatnymi prowadzi na co dzień przygotowanie i opracowanie niezbędnych dokumentów zmierzających do jak najszybszego wyegzekwowania należności wynikających z zobowiązań wobec reprezentowanych instytucji oraz osób prywatnych.

Obecnie rynek stwarza potrzeby wykonywania wielu czynności, które kiedyś jeszcze nie były w sferze zainteresowania czy potrzeby zarówno przedsiębiorców jak i osób fizycznych.

Wychodząc naprzeciw takim potrzebom rynku stworzyliśmy zespół specjalistów z dziedziny prawa i finansów, który dzięki swojej wiedzy podchodzi do każdej sprawy w sposób indywidualny, dzięki czemu każde postępowanie zostaje dopasowane do potrzeb i specyfiki klienta oraz sprawy.
Prawnicy Kancelarii od dłuższego czasu współpracują stale z podmiotami gospodarczymi. Nie jest więc nam obce stosowanie przepisów z zakresu funkcjonowania podmiotów gospodarczych w obrocie prawnym.

Prawnicy nasi uczestniczyli zarówno w tworzeniu podmiotów gospodarczych i to od samego pomysłu do wprowadzenia takiego podmiotu do obrotu prawnego. Kancelaria oferuje w tym zakresie również pomoc prawną w fuzji lub podziale poszczególnych podmiotów gospodarczych.
Nie jest też obcy dla kancelarii nadzór nad procesem budowlanym i to od jego rozpoczęcia, aż do dokonania statecznego odbioru inwestycji i dalej do dokonania jej ostatecznego rozliczenia.

Dotyczy to również rozliczeń z wykonawcami oraz egzekwowania postanowień umowy w zakresie rękojmi i gwarancji, a także prowadzenia procesów sądowych.

Przez proces inwestycyjny rozumiane jest też oczywiście przygotowywanie umów z inwestorami, umów z wykonawcami, itp. Kancelaria zainteresowana jest podjęciem współpracy w zakresie kompleksowej obsługi procesu egzekucji bezpośredniej i komorniczej oraz obsługi prawnej sprzedaży wierzytelności w związku z dużym zainteresowaniem potencjalnych nabywców.W tej części prezentować będziemy najnowsze wiadomości z zakresu zainteresowania działalności Kancelarii oraz interpretacje przepisów i ich nowelizacje.

Zapraszamy do współpracy firmy oraz osoby fizyczne zainteresowane obsługą
prawną w zakresie windykacji, prawa pracy, prawa bankowego, cywilnego i
obsługi HR. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.
© Copyright 2012 Kancelaria Prawnicza Michał WiciakAll Rights Reservedmade in quaint.pl